SNR-sjefen: – Felles føde handler om fagmiljø, ikke økonomi

– Vedtaket om felles fødeavdeling handler om å samle fagmiljø, rett og slett for å klare å skaffe fagfolk. Å sikre et fagmiljø handler ikke om økonomi, sier Georg Johnsen, klinikksjef for sjukehusa i Molde og Kristiansund.

– VIKTIG Å SAMLE – Nå er det viktigere enn noen gang at vi i Nordmøre og Romsdal samler fagmiljøene for å sikre disse, og dermed også sikre framtidige helsetjenester i denne delet av fylket. Det sier Georg Johnsen, klinikksjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal i Molde og Kristiansund.   Foto: MARIT HEIENE

Større opptaksområde gir flere pasienter, slik at ansatte blir flinkere på det de gjør.

Georg Johnsen, klinikksjef SNR
Nyheter

Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil at sjukehuset i Kristiansund skal beholde fødeavdeling med akuttberedskap også etter at fellessjukehuset – SNR Hjelset – står ferdig. SNR Hjelset er planlagt med kapasitet for fødende i hele Nordmøre og Romsdal.