Mangler fortsatt fødselsleger og jordmødre

Seinsommer-rush på føden – så høgt var trykket på topp

Mens antall fødsler økte landet rundt, var fødetallet lavt ved Molde sjukehus i første halvår. Men så kom juli og august.

Sommer har blitt høgsesong: – Det har vært et skikkelig rush, ja. Tidligere var det flest som fødte om våren, men trenden de siste åra har vært høgsesong om sommeren, sier seksjonsleder føde i Molde, Cecilie Lysgård. Nålene på tavla viser daglige fødsler.   Foto: HMR

Nyheter

Under to barn i døgnet – det er årlig snitt for fødsler i Molde og Kristiansund til sammen. Mens kvinner landet rundt har født flere barn gjennom året enn vanlig, var fødetallet i første halvår lavt her i Nordmøre og Romsdal, helt konkret ved føden i Molde siden avdelingene samdrifter.