TK: - Avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen

TK skriver at Statens Vegvesen avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen. Avisa hevder også at moldeordfører Torgeir Dahl deltok på møte med utrederne om fordyrende alternativ - dette blir avvist av Torgeir Dahl.

Fotomontasje  Foto: Romsdalsaksen

Nyheter

Tidens Krav (bak betalingsmur) skriver lørdagsavisa at da Samferdselsdepartementet i 2019 ga Statens Vegvesen i oppdrag å vurdere alternativer til kryssing av Romsdalsfjorden, foreslo en prosjekteringsleder i Region vest en ny og billigere variant av Romsdalsaksen. Forslaget ble imidlertid avvist og aldri vurdert av Region midt i Molde.