Nå blir det bedre busstilbud i denne kommunen

Fra 23. august blir det bedre bussforbindelse i Hustadvika. Det gjøres også små endringer i andre kommuner.

Bedre busstilbud: Fra mandag 23. august blir det bedre busstilbud i Hustadvika kommune.   Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Nyheter

Fra mandag 23. august blir det bedre bussforbindelse mellom Eide og Elnesvågen, og flere avganger mellom Eide og Molde, inkludert et kveldstilbud. Det er Fram som melder om endringene i rutetilbudet for buss via sine nettsider.

I det nye ruteopplegget blir det meste av parallellkjøringa på strekninga Sylte-Molde tatt vekk for å gjøre det mulig å få flere avganger totalt. Det betyr at det blir en samkjøring av linje 532, og ny linje 512 Averøy-Eide-Elnesvågen.

I tillegg blir det flere avganger mellom Elnesvågen og Eide.

Skole- og pendlerrutene på linje 510 er uendra, og vil som før kjøre direkterute mellom Eide/Kårgvåg og Molde.

Nye avganger mellom Elnesvågen og Eide vil gi bedre mulighet for hjemreise fra Fræna videregående skole ved tidlig skoleslutt.

Dette er direktebussene:

 • 07.25, 15.10 og 16.00 fra Molde til Kårvåg
 • 08.15 og 10.00 fra Molde til Eide
 • 06.45, 08.50 og 14.20 fra Kårvåg til Molde
 • 06.15 fra Vevang til Molde
 • 07.20 og 14.05 fra Eide til Molde

Utsetter avgang ved skoleslutt

Avgang fra Molde er utsatt fra klokka 15.00 til 15.10. Dette er gjort for at elever ved Molde videregående skole skal nå bussen uten å måtte gå tidlig fra undervisninga.

Knutepunkt ved Sylte skole

Busslomma ved Syte skole blir knutepunktet der bussene til og fra Molde, Eide og Elnesvågen møtes.

Bussene til og fra Eide vil bli tilpasset linje 532. Når det ikke er direktebuss fra Eide, blir det bussbytte ved Sylte skole. Det blir kort ventetid, og passasjerer til/fra Eide vil kunne sitte inne i bussen til korresponderende buss kommer.

Endringer ellers i Romsdal

Rauma:

 • Linje 429 Rødven-Lerheim vil ikkje lenger køyre via Norvika.
 • Linje 428 Åfarnes-Vistdal: endra avgangstid på turen kl. 13.10 frå Oppdal (13.00 frå skolen).
 • Linje 423 Åndalsnes-Isfjorden: nokre endringar i dagkoder, dvs. kva dagar turane går, og endra avgangstid for turen frå skolen kl. 13.00.

Vestnes:

 • Linje 247 Vestnes-Vikebukt-Tresfjord-Vestnes: egne onsdagsvarianter er tatt vekk og er innlemmet i tilsvarende turer som går alle hverdager.
 • Linje 245 Rekdal-Vestnes:
  • Egne onsdagsvarianter er tatt vekk og er innlemmet i tilsvarende turer som går alle hverdager.
  • Avgangen kl. 07.40 fra Rekdal skal nå kjøre via Furneset ferjekai (ankomst kl. 08.20). Det vil ikke lenger være påstigingsavgrensinger på denne turen. Ankomst Vestnes 08.30.

Skåla:

 • Linje 487 Skålasenteret-Kortgarden vil ikke lenger kjøre gamlevegen på Solemdalen om ettermiddagen.

Du kan se oversikt over alle endringene i rutetilbudet i fylket her.