Trapper ned korona-beredskapen:

Helse MR: 117 millioner i overskudd – så langt i år

Overskuddet går opp og ventetidene ned, til under landsnittet. Men pasientene i Helse Møre og Romsdal må fortsatt vente for lenge, slik at flere tiltak fortsetter. Og snart trapper toppsjef Øyvind Bakke ned korona-beredskapen.

GRUNN TIL Å SMILE: Toppsjefene i Helse Møre og Romsdal har grunn til å smile ved tanke på positive sider ved drifta i foretaket. F.v. styreleder Ingve Theodorsen og adm. dir. Øyvind Bakke. Bildet ble tatt 19. juni, dagen da statsminister Erna Solberg la grunnsteinen for fellessjukehuset på Hjelset.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

I motsetning til tidligere års faste, månedlige underskudd, har Helse Møre og Romsdal gått med overskudd hver måned i 2021. I juni og juli gikk foretaket 32 millioner bedre enn resultatkravet. Fram til og med juli, har foretaket et positivt resultat på drøyt 117 millioner kroner. Likevel er prognosen – forventa utvikling – for hele året fortsatt «bare» 65 millioner kroner i pluss. Den skal imidlertid vurderes på nytt ved neste rapportering.