– Trygghet, læring og utvikling henger sammen

Denne uka har 180 Aukra-ansatte lært mer om hvordan de kan møte alle barn på en trygg måte. – Noen barn utfordrer oss mer. Det å gi barn følelse av trygghet kan ofte innebære et mentalt arbeid for de ansatte, sier psykologspesialist.

Møte barn med godhet: Psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson sier at ansatte må reflektere over egne reaksjoner i møte med barn som har utfordringer. De holdt denne uka todagers kurs om Trygghetssirkelen for samtlige ansatte i Aukra kommunes skoler og barnehager.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

– Dette er en viktig satsing! Vi er så stolte over dette løftet blant ansatte i institusjonene som møter barn og unge på daglig basis i Aukra, sier Heidi Falkhytten, rektor på Gossen barne- og ungdomsskole.