Ny E39 Molde-Ålesund:

Protesterer mot motorveg i verna natur

– Absurd, seier folk i Solnørdalen.

Solnørdalen: Slik folk her forstår det, vurderer Vegvesenet ny E39 på steinfylling i fjellsida i bakgrunnen. I tillegg til den verna naturen, ber folk i Solnørdalen for bumiljøet. Dei er redd fulglekvitter og elvesus blir bytta ut med støy og støv frå endelause trafikkmengder.  Foto: PER OVE STIGE

Nyheter

(Smp) Planane om motorveg gjennom Solnørdalen får kritiske røyster til å heve seg, og ikkje berre frå dei som bur der.