Møreaksen og Kjerringsundet:

Her blir det landsby og industriområde

En arbeiderlandsby, et industriområde og mellomlager for masse og stor stein vil en periode dekke området ved Sundsbøen på Otrøya der arkeologiske utgravninger har begynt. Det hele er del av arbeidet med Møreaksen og Kjerringsund-sambandet.

FORBEREDER MØREAKSEN OG KJERRINGSUNDET: Traktoren tømmer matjord for midlertidig lagring ved Sundsbøen på Otrøya. Matjorda er skrapt fra overflaten som del av arkeologiske undersøkelser som forbereder arbeidet med Kjerringsund-sambandet og Møreaksen.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Det er godt over en uke siden gravemaskina tok første jafs av torva for å åpne arkeologiske utgravninger ved Sundsbøen på Otrøya. Utgravningene knyttet til Kjerringsundforbindelsen og kryssinga av Romsdalsfjorden skal gjøres på seks steder, og anslås å koste 100 millioner kroner.