Jojo-priser på ferjene fortsetter 

Spiser opp gevinsten 

Trodde du ferjetakstene var satt ned for godt? Feil! Fra 1. oktober øker prisen for å ha bil på ferjene. – Skuffende, sier Joachim Orvik i protestaksjonen mot dyre ferjepriser. 

Ferjeaksjonen mot dyre ferjetakster har blitt tatt på alvor av rikspolitikerne. Fra 1. juli ble ferjetakstene for kjøretøy satt ned. Men i høst blir det igjen dyrere å reise med ferjene.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Fra 1. juli i år ble ferjetakstene satt ned. Det skjedde etter et forlik i Stortinget mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. Den som trodde at takstene skulle holdes nede i tida som kommer, må tro om igjen. Om mindre enn to måneder får trafikantene høyere regning igjen.