Kontroll i Romsdalen: Flere mangler ga svært høye gebyr

Et vogntog der boggiakselen var løfta, resulterte i overlastgebyr på 11.700 kroner.

SPREKK I BREMSESKIVE: Ett kjøretøy gitt bruksforbud grunnet sprekk i bremseskive.  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Totalt ble 44 tunge kjøretøy og 5 lette kjøretøy kontrollert av Statens vegvesen ved kontrollstasjonen i Romsdalen 10. og 11. august.