Nav-sjefen: – Høy ledighet er en saga blott

Nav-direktør Stein A. Veland tror sysselsettingen i Møre og Romsdal vil bli høyere enn den var før kronaen. – Den høye arbeidsledigheten er en saga blott, sier han.

Lyse utsikter: Når Nav-direktør Stein A. Veland ser framover fra feriestedet på Ona, er han optimist på de arbeidssøkendes vegne. – Etterspørselen etter folk med fagutdanning er stor. Jeg tror vi vil klare å sysselsette flere i Møre og Romsdal enn før koronapandemien for halvannet år siden, sier Veland.   Foto: PRIVAT

Det er lett å tenke at nå er det krise i arbeidsmarkedet. Sånn er det ikke.

Stein A. Veland
Nyheter

Flere og flere kommer i jobb utover høsten. Det er Nav-sjefen i Møre og Romsdal, Stein A. Veland overbevist om. Tallene fra Nav viser at arbeidsledigheten i dette fylket er synkende.