KOMMENTAR

Vi må aldri glemme

  Foto: Illustrasjon: Mari Watn

Nyheter

Noen få hendelser er så sterke at de alltid vil kjennes nære. Terrorangrepet 22. juli 2011 er en slik hendelse for veldig mange. Det har gått ti år, men ubehaget og fortvilelsen er fortsatt like sterk. 77 mennesker mistet livet. I dagene etter det meningsløse sleit jeg med å finne gode ord. Det gjør jeg fortsatt. Redselen er stor for å skrive eller si noe som blir feil, vagt eller tynt om et så følsomt og viktig tema. Men det er viktig at vi forsøker. Etter ti år er det naturlig å spørre hvordan 22. juli har preget norsk offentlighet. Da må vi også våge å se på områder hvor vi har sviktet.