Ny rapport om kommunene i Møre og Romsdal

Presset kommuneøkonomi - flere må ta grep

På fire år er driftsresultatet for kommunene i Møre og Romsdal kraftig redusert. – Rundt halvparten av kommunene i fylket må ta grep, sier Statsforvalteren i en ny rapport. Flere kan havne på verstinglista Robek.

Vestnes kommune er en av kommunen som sliter med økonomien.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Netto driftsresultat er summen av kommunens inntekter minus utgifter. Det regnes som den viktigste indikatoren for hvordan den økonomiske situasjonen er i en kommune. I 2017 var netto driftsresultat for kommunene i Møre og Romsdal i gjennomsnitt 3,3 prosent av brutto driftsinntekter. I 2020 var gjennomsnittet sunket til 1 prosent. Det er godt under landsgjennomsnittet på 2,5 prosent. Holder vi gasskommunen Aukra utenom blir resultatet for Møre og Romsdal enda svakere: 0,4 prosent.