Fergeforsinkelse

Rute 36 Sølsnes - Åfarnes opplever stor trafikk
Nyheter

Fjord 1 melder om stor trafikk, kl. 12.30 i dag.

Det må påregnes forsinkelser i sambandet for rute 36 Sølsnes - Åfarnes.