Britt Rakvåg Roald har vært med på å slå sammen tre kommuner til Molde kommune 

– Oppsplitting vil ta tid og koste penger 

Hvis en tidligere kommune vil bryte ut av en sammenslått kommune, er det ikke bare å vri om en bryter. Rundt 300 personer var engasjert for å samle Nesset, Midsund og Molde til én kommune. – En oppsplitting vil ta tid og koste penger, sier Britt Rakvåg Roald i prosjektledelsen for nye Molde kommune. 

Endringer tar tid: – Jeg har vært med på å få tre kommuner sammen til én. Hvor lang tid motsatt prosess kunne tatt, er vanskelig å anslå. Det vil ta tid, sier Britt Rakvåg Roald som sammen med prosjektrådmann Arne Sverre Dahl ledet sammenslåingen av Nesset, Midsund og Molde.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Foran stortingsvalget i høst har flere partier åpnet for at kommuner som ønsker å bryte ut av en sammenslått kommune, vil få mulighet til det. Det samme gjelder fylker som ble tvangssammenslått fra januar 2020.