Lakseklepper Vidar Skiri ser ei lys framtid for Rauma elv som fiskeelv 

– De fleste laksene slippes ut igjen

Laksefisket i Rauma elv er ikke for å fylle fryseboksen med fisk. – Av drøyt 200 lakser som ble tatt på land i juni, ble nesten samtlige sluppet ut i elva igjen, sier klepper Vidar Skiri. 

ÅPEN ELV FOR SPORTSFISKE: – Hvert år settes det ut rundt én million laks i Rauma elv, enten som nedgravet rogn eller som små lakseunger. Forvaltes laksestammen med klokskap, har Raumavassdraget ei lys framtid som fiskeelv, sier Vidar Skiri.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Første sesongen der Rauma elv er åpen for fiske etter laks og ørret, har startet godt. I juni ble det rapportert fangst på over 200 laks. Gjennomsnittsvekta på fisken var over seks kilo, forteller lakseklepper Vidar Skiri.