Ungdom etterlyser mer informasjon: – Mange blir nesten sjokkert over tilbudet som finnes!

– Det er problematisk hvis gode hjelpetilbud i Molde ikke når ut og frem til ungdommen, sier Molde ungdomsråd i en felles uttalelse til kommunen. 

Sier ifra: – Molde kommune har flere gode tilbud, men vi opplever at mange unge ikke er kjent med dem, sier Gyda Ulrikke Waagbø, leder i Molde ungdomsråd. Her med nestleder Ottar Opsal. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: – Vi som sitter i ungdomsrådet møter jevnlig unge som sliter med å få time raskt hos helsesjukepleier på egen ungdomsskole eller på videregående. Når jeg spør om de vet at de også kan gå til helsestasjon for ungdom, er det sjokkerende mange som ikke vet om den, sier leder av Molde ungdomsråd, Gyda Ulrikke Waagbø, til Romsdals Budstikke.