Her er hjelpetilbudene for ungdom som er åpne i sommer

Dette er noen av hjelpetilbudene som er åpne i Molde kommune i sommer.

Helsestasjon for ungdom: Helsestasjon for ungdom og studenter ligger i Gotfred Lies Plass 4, det store hvite murbygget («Superbgården») mellom busstasjonen og politistasjonen. Åpen mandag og torsdag 14-16. Under korona må man bestille time først.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Nyheter

Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud for ungdom fra 13 - 20 år og studenter.

Åpent hver mandag og torsdag kl. 14.00 - 16.00.

På grunn av koronapandemien er det ikke drop-in nå. Du må bestille time på 902 820 80 og møte opp på Gotfred Lies Plass 4 (det store hvite murbygget ved Moldeelva, vest for politistasjonen).

Hit kan du komme for å snakke om ting du lurer på, som for eksempel:

  • fysisk eller psykisk helse
  • spiseforstyrrelse
  • stress
  • problemer hjemme eller på skolen
  • tristhet eller angst
  • selvmordstanker
  • rus
  • forelskelse
  • søvnproblem
  • seksualitet

– Vi kan hjelpe med resept på ulike typer prevensjon, graviditetstester og tester for klamydia, mycoplasma genitalium og gonorè. Vi henviser til fastlege eller spesialist hvis det er behov, skriver helsestasjonen.


Ungdom etterlyser mer informasjon: – Mange blir nesten sjokkert over tilbudet som finnes!

– Det er problematisk hvis gode hjelpetilbud i Molde ikke når ut og frem til ungdommen, sier Molde ungdomsråd i en felles uttalelse til kommunen. 


Rask psykisk helsehjelp og rus

«Rask psykisk helsehjelp» gir tilbud til personer fra 16 år med lett moderat angst, depresjon og søvnvansker.

«Ungdomsteamet» følger opp ungdom med lett til moderat psykisk helsesvikt eller rusutfordringer.

– Vi har redusert bemanning under ferieavviklingen, men det er folk tilstede hele sommeren som tar imot henvendelser fortløpende, opplyser Ann Sissel Misund Nedberg, enhetsleder for psykisk helse -og rustjenester i Molde kommune.

Ungdomsteamet og Rask psykisk helsehjelp holder til hos avdeling for forebygging og tidlig innsats i Hamnegata 35, som er i tredje etasje i samme bygg som Trafikkterminalen.

Ta kontakt på telefon 901 16 660, eller direkte hvis du har en kontaktperson. Numre finnes på hjemmesiden til kommunen under ansatte.

Barnevernvakta i Molde og omegn

Ved situasjoner som oppleves mer akutt, kan barn og unge, eller voksne som er bekymret for barn og familier, ringe Barnevernvakta på telefon 976 01 616.

Barnevernvakta dekker kommunene Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Vestnes.

Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid, i helger og på helligdager.

Hovedoppgava er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt. Bekymring kan også drøftes anonymt.

Nasjonale hjelpelinjer

Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 er døgnåpen hele året.

Det finnes mange nasjonale chatte-tjenester knyttet til tema som barn og unge lurer på. Disse er samlet på www.ung.no.

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte holder til på Molde politistasjon og kan kontaktes på telefon 404 46 518 (eventuelt nasjonalt nummer 800 40 008).

Senteret informerer og veileder personer som har blitt utsatt for vold, overgrep eller andre straffbare handlinger, og som lurer på å anmelde. Etter en anmeldelse, gir senteret støtte til saken er avgjort.

Nok Møre og Romsdal (tidligere SMISO) er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Nok har kontor i Moldelivegen 9, og har telefon 974 15 580. Åpent i uke 26, 27 og 28, men i 29, 31 og 32 er det kun åpen telefon. Helt stengt i uke 30.