Lys framtid etter make-over til 140 millioner

Etter nyivesteringer på 140 millioner kroner har Svein Arne Bjørgum ståltro på framtiden for meieriet i Elnesvågen.

Marginer: Meierisjef Svein Arne Bjørgum viser marginene i produksjonen av god hvitost til Tove-Lise Torve og Tove Henøen (til høyre).   Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

For to år siden var meieriet i Elnesvågen truet av nedleggelse, etter at Tine bestemte seg for å flytte produksjonen av Jarlsberg-ost for eksport til Irland. Men i stedet for å avvikle valgte Tine å satse videre i Elnesvågen.