Grunnstein for SNR:

– Ikke altfor lenge til den første pasienten kan komme

– Noen håper dette skal bli et bra sjukehus, andre vil helst ikke at det blir bygd, sier Steinar Waksvik fra Kristiansund, talsmann for brukerne av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Men, sier han: – Får man til et godt omdømme for fellessjukehuset, vil dette gå seg til over tid.

SNAKKER PASIENTENES SAK: – Får de til et godt og profesjonelt miljø på nysjukehuset, er vi kommet langt. Da er det ikke vits for oss andre å omtale sjukehuset negativt. Det vil være det verste som kan skje, sier Steinar Waksvik. Han og Kristine Midtsæter snakker pasientenes sak overfor helseforetaket. Det gjelder også innholdet i fellessjukehuset.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Kristine Midtsæter er medlem i Ungdomsrådet i Helse Møre og Romsdal. Steinar Waksvik leder Brukerutvalget for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Begge gir innspill til helseforetaket i saker som angår pasienter, brukere og pårørende.