Skal lage overbygg før vinteren

Vestnes kommune garanterer for lån til Søblomsten.

Galeasen Søblomsten er står innpakka i presenning på Kataholmen i Vestnes. No blir det sett opp eit overbygg, slik at restaureringa kan fortsette gjennom hausten og vinteren.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Vestnes kommunestyre gir garanti på inntil 6,5 millionar kroner slik at Båtbyggarmuseet kan sette opp overbygg over den gamle galeasen Søblomsten før vinteren set inn.