Starter med utgravinger rett etter fellesferien

Skal bruke over hundre millioner kroner til arkeologiske utgravinger. Aukra kommune forskutterer rundt halvparten.

UTGRAVNINGER: For å kunne bygge de planlagte vegene og bruene i Møreaksen og Kjerringsundsambandet, må det gjøres en rekke arkeologiske utgravinger. Dette arbeidet starter i begynnelsen av august. Her, den planlagte hengebrua over Julsundet, og tunnelpåslaget på Otrøya. ILLUSTRASJON: MØREAKSEN AS / STATENS VEGVESEN 

Nyheter

I begynnelsen av august begynner opp mot 25 arkeologene å grave i jorda på strategiske steder som vil bli berørt av Møreaksen og Kjerringsundsambandet.