Saueskabbmidd oppdaget på mange geiter i Midt-Norge

Statsforvalteren i Møre og Romsdal melder om et utbrudd av saueskabbmidd på geiter i Midt-Norge.
Nyheter

Siden midden er smittsom, blir det satt i verk tiltak for å redusere smitten blant geiter og for å hindre smitte over til sau, skriver statsforvalteren.

Saueskabbmidd, som tidligere har vært utryddet, ble først funnet i hobbyhold av geit i Trøndelag og Møre og Romsdal i januar 2021. Mattilsynet har arbeidet med å spore smitten og få oversikt, men utbruddet har vist seg å være omfattende.

Midden skal ikke være problematisk for geit, men kan gi store konsekvenser for helse, velferd og økonomi i saueholdet, skriver statsforvalteren.