Orienterte om nyfødt-dødsfall

– Må sørge for at det aldri, aldri skjer igjen

– De tragiske dødsfallene overskygger det meste. Vi må sørge for at det aldri, aldri skjer igjen.

KRITIKK ETTER BARNEDØDSFALL: Føden på Kristiansund sykehus og på Molde sjukehus opplevde våren 2020 at to barn døde i tilknytning til fødsel. Helseforetaket meldte sjøl inn begge. Gransking ga foretaket kritikk for ikke å ha ytt forsvarlig helsehjelp.   Foto: MONTASJE: Erik Birkeland / Øystein Bjerkeland

Nyheter

Styret i Helse Møre og Romsdal ble onsdag orientert om nyfødt-dødsfallene i Molde og Kristiansund i februar og mars i fjor, og granskinga som konkluderte med at foretaket ikke hadde ytt forsvarlig helsehjelp i de to tilfellene. Granskinga mente at begge barna kunne levd om helsehjelpa hadde fulgt etablert faglig standard.