MDG vil utsette gigantisk IT-prosjekt

De neste dagene tar Romsdal viktige steg inn i et gigantisk IT-prosjekt, Helseplattformen. Målet er «Én innbygger – én journal». MDG vil at Molde utsetter sin inngang til man får bedre oversikt og ser hvordan det går med andre.

VIL HA DEBATT: – Vi har lyst til å få en debatt og en mer kritisk refleksjon rundt hva en slik investering betyr for Molde kommune, for pasienter som skal være del av dette, og generelt alle brukere av plattformen, sier Knut Iversen Foseide (MDG). Bildet er tatt tidligere.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Helseplattformen er et digert prestisjeprosjekt for Midt-Norge som skal oppfylle det politiske målet om at hver innbygger får én pasientjournal. Den felles pasientjournalen skal være tilgjengelig for sjukehus, kommuner, fastleger, avtalespesialister og andre i helse og omsorg som den enkelte av oss får tjenester fra. I dag har ulike deler av helsevesenet til dels systemer som ikke snakker sammen.