Ny helse- og omsorgsplan (2021-2033) ute på høring:

Molde kommune forbereder seg på flere eldre – samtidig må helse og omsorg kutte

Molde har i dag 45 flere sjukeheimsplasser enn sammenliknbare kommuner. – Handlingsrommet for å komme i økonomisk balanse ligger i å se på antall og type institusjonsplasser, sier kommunalsjefen.

Klar med ny plan: – De aller fleste av oss vil bo heime og klare seg sjøl så lenge vi kan. Med riktig oppfølging er målet at flere skal mestre det, og føle seg trygge nok til å gjøre det lenger, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Tanja Thalén. Slik kan man også dele mer på fagfolkene i helse og omsorg i framtida.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommunalsjef for helse og omsorg, Tanja Thalén, har nå sendt en omfattende plan for helse og omsorg i nye Molde kommune ut på høring.