Så mange tonn CO2 er miljøet spart for:

Pasientene spares for millioner av kilometer via digitale sjukehustimer

Korona ble rakett for digitaltimer i helsevesenet. I Helse Møre og Romsdal er drøyt 28.000 digitale konsultasjoner gjennomført så langt i år, og flere tiltak skal øke takten.

VIL HA FLERE DIGITALE SJUKEHUSAVTALER: Spesialsjukepleier Mariann Oppigard Hanekamhaug ved Molde sjukehus i videokonsultasjon med søvnapnépasient Leif Runar Hansen som er heime i egen leilighet i Kristiansund. Målet er at 15 av 100 sjukehusavtaler i Helse Møre og Romsdal skal skje digitalt via video eller telefon.   Foto: HMR

Nyheter

Det er viktig mål for helsevesenet å øke bruken av konsultasjoner på video og telefon der det passer å gjøre dette. Målet er å spare pasienter for reisetid og helsevesenet for store utgifter.