Fem millioner til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde får penger som skal gå til å oppgradere bygg.

FÅR PENGER: Høgskolen i Molde mottar fem millioner til oppgradering av øvingslaboratorium og sportlab.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Skolen i Molde får fem millioner kroner av potten regjeringa nå fordeler på til sammen 119,1 millioner kroner. Pengene skal gå til oppgradering av ti universiteter og høyskoler.