Fra grusplass til grønn møteplass

Fått over 400.000 kroner i støtte: – Nå skal Kataholmen bli fin

Kjøpmannsgata og Sjøfronten på Vestnes er ferdig opprusta. Nå står Kataholmen for tur. Det som i dag er en øde grusplass skal bli et attraktivt område for både store og små.

SLIK SKAL DET BLI: I planene inngår plen, trær, blomsterkasser, bord, benker og leikeapparat/treningsapparat. Elever ved Gjermundnes videregående skole skal bygge et fyrtårn laget av maritimt avfall.  Foto: Vestnes næringsforum

Nyheter

Opprustingen er tenkt som et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen, lokalt næringsliv og frivillige. Dette er en del av tettstedsprosjektet som fylkeskommunen støtter, og som Vestnes har deltatt aktivt i.