Ordføreren svarer advokat om Kringstad-kritikken:

– En veldig bra pris for grunneierne, men alvorlig for utviklingen av Molde

Ordføreren understreker at han ikke kritiserer grunneierne for å ønske mest mulig for tomtene sine, men gjentar at skjønnet fra domstolen ble vurdert for høgt.

For dyrt? – Området er utrolig flott, og blir helt sikkert ettertraktet, men bare et fåtall har råd til tomter til 3-3,5 mill. kroner, sier ordføreren om Kringstad-feltet som er planlagt i mer enn 25 år. Nå er prisen slått fast av retten.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Da saka om Molde kommunes kjøp av tomter på Kringstad var oppe i formannskapet, dro Torgeir Dahl til med kraftig kritikk av lagmannsrettens skjønnsvurdering.