Feil om merforbruk i Molde kommune

Nyheter

I saka om økonomirapporten til Molde kommune per 1. tertial 2021, som sto på trykk i Romsdals Budstikke 10.06, står det i overskriften at kommunen "brukte 64 millioner kroner for mye".


Nye Molde kommune bruker for mye på drift – disse bruker aller mest

Årets fire første måneder peker mot et forventet merforbruk i tjenesteproduksjonen på nesten 64 millioner kroner for hele 2021.


Det er ikke riktig. Tallet er årsprognosen, altså forventet årsresultat basert på årets fire første måneder, og ikke merforbruket så langt i år. Romsdals Budstikke beklager dette.