Mener Møreaksen vil føre til langt færre ulykker enn i dag

Midtskillere på all veg i dagen vil hindre alle møteulykker.
Nyheter

Dagen etter at flertallet i Transportkomiteen på Stortinget prioriterte E39 Ålesund-Molde som et av prosjektene i Nasjonal transportplan, belyste sju innledere ulike sider av det 75 kilometer lange europavegprosjektet mellom Ålesund og Molde.