Møte tirsdag kveld

Store diskusjonar i Gjemnes

Det mangla ikkje på friarar også for Gjemnes, men fleirtalet i kommunestyret valte å fortsette som eigen kommune.
Nyheter

Tirdag kveld møter forfattaren av boka «Kaosreformene» folk utandørs ved Hjorten på Batnfjordsøra. Stensvaag er invitert dit av «Fagerligruppa» som jobba mot å dele opp kommunen.