Nye Molde kommune bruker for mye på drift – disse bruker aller mest

Årets fire første måneder peker mot et forventet merforbruk i tjenesteproduksjonen på nesten 64 millioner kroner for hele 2021.

Merforbruk: Årets fire første måneder viser et forventet merforbruk i tjenesteproduksjonen på nesten 64 millioner kroner i nye Molde kommune for 2021. Aller mest bruker sektor for helse og omsorg, som melder et samlet merforbruk på 37 mill. kroner som årsprognose.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– I en stor kommune blir små prosenter til store tall. Merforbruket på 3,5 prosent blir til 63,6 millioner kroner. Vi skal ta det på alvor, spesielt med tanke på koronasituasjonen som fortsatt utfordrer tjenesteproduksjonen, og vi har et stort merforbruk i helse og omsorg og oppvekst, kultur og velferd, som vi drar med oss fra tidligere år.