Derfor uler 1.250 tyfoner på onsdag

To ganger i året tester Sivilforsvaret sine tyfoner. De må være klare til varsling av akutte farer både i fredstid og i krig.

HØRES AV HALVPARTEN: Midt på dagen onsdag blir tyfoner av denne typen å høre flere steder i Molde, men også på Hjelset og Åndalsnes. De testes to ganger årlig for å sikre at de er i orden til varsling ved akutt fare. De kan høres av ca. halve befolkninga landet rundt.   Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Nyheter

Onsdag 9. juni klokka 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.

Ifølge DSBs kartløsning er anleggene i romsdalsregionen i hovedsak i Molde, men det er også noen på Hjelset og på Åndalsnes.

To ganger i året

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at folk skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier, skriver DSB i pressemeldinga.

Giftige gasser eller flyangrep

Rundt i landet er det cirka 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

Høres av halve befolkningen

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Heier.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene.

Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.