Bredt flertall i transportkomiteen på Stortinget for å bygge E39 og Møreaksen

– Flertallet vil ikke ha omkamper

E39 fra Ålesund til Molde skal bygges. Fjordkryssingen skjer langs Møreaksen. E136 gjennom Romsdalen får Nye Veier ansvaret for.  Det er konklusjonen etter sju timers møte i Stortingets transportkomité mandag.  – Flertallet har ingen tanker om omkamper om Møreaksen, sier komitéleder Helge Orten. 

HAR FLERTALL: Det store flertallet stiller seg bak planene om E39 med fjordkryssing langs Møreaksen, med mulig oppstart i 2023 eller 2024.  Foto: Møreaksen / Statens vegvesen

Nyheter

MOLDE/OSLO: De kommende 12 åra skal det brukes 1.200 milliarder kroner til samferdselsformål. Det er det bredt flertall for blant partiene i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.