Henter 78 millioner kroner i emisjon

Garantikonsortiet ble overtegnet allerede første dag.

VIL VOKSE VIDERE: Sunndal Sparebank har de siste årene etablert avdelinger i Kristiansund, Molde og Ålesund. Her avdelingsbanksjef i Molde, Meier Brevik.  Foto: Per Tormod Nilsen

Nyheter

Sunndal Sparebank har doblet sin størrelse de siste fem årene, og har ambisjoner om å vokse videre. Derfor henter de nå inn 78 millioner kroner i en såkalt fortrinnsrettsemisjon. En fortrinnsrettsemisjon er når et selskap gir eksisterende eiere muligheten til å kjøpe ytterligere aksjer eller egenkapitalbevis.