Høgskoledirektøren valgt inn i styret til universitets- og høgskolerådet

Gerd Marit Langøy ble torsdag valgt inn i nytt styre for universitets- og høgskolerådet for perioden 1. juli 2021 til 30 . juni 2023.

For en toårsperiode skal Høgskoledirektøren ved Høgskolen i Molde sitte i styret til universitets- og høgskolerådet. Bildet er tatt i en tidligere anledning.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Vara for Langøy er Unn-Hilde Grasmo-Wendler, direktør ved Norges idrettshøgskole.