LEDER LØRDAG 29. MAI:

Nye jobber hver dag skaper optimisme

Oppløftende arbeidstall: Nav-direktør Stein Veland opplyser at hver fjerde bedrift her i fylket forventer å ha flere ansatte om ett år.   Foto: ØYSTEIN BJERKELAND

Det er en vekker at Møre og Romsdal mangler 3.800 kvalifiserte arbeidstakere.

Nyheter

Hver dag i mai ble det lyst ledig 2.800 nye stillinger her i landet. De ferske tallene fra Nav viser med all tydelighet at jobbsituasjonen for mange som har vært permittert eller stått helt utafor arbeidslivet det siste året, er i ferd med å vende tilbake til det normale. I løpet av den siste måneden har rundt 19.000 personer gått fra arbeidsledighet til jobb, viser Nav-tallene for Norge som helhet. I Møre og Romsdal er arbeidsledigheten omtrent halvert fra mai i fjor til mai i år. I Molde merkes endringen svært godt. Mens Molde for ett år siden hadde 874 helt ledige, er tallet i mai i år 373 helt ledige. Også i de andre kommunene i Romsdals Budstikkes dekningsområde har mange flere kommet i jobb igjen. Ekstra gledelig er opplysningene fra Nav om at flere arbeidssøkere under 30 år har kommet inn i arbeidslivet igjen. Optimismen er i ferd med å vende tilbake.

Den positive utviklinga forsterkes i den store undersøkelsen Nav Møre og Romsdal har foretatt blant bedriftene i fylket. Hver fjerde bedrift har opplyst til Nav at de forventer å ha flere ansatte om ett år enn de har i dag. Bare en av sju bedrifter tror de kommer til å ha færre ansatte.

Samtidig som flere kommer i jobb, varsler enkelte næringer og virksomheter at de sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Nav-direktør Stein Veland viser til at særlig innafor bygg og anleggsbransjen, verftsindustrien, reiselivsnæringa og helserelaterte yrker er det mangel på arbeidskraft i Møre og Romsdal. Det er en vekker når Nav anslår at det i Møre og Romsdal mangler 3.800 personer som er kvalifisert for de ledige jobbene.

Sjøl om færre går arbeidsledig, må vi ikke slå oss til ro og tro at arbeidsmarkedet ordner seg av seg sjøl. Morgendagens jobber vil ikke være lik gårsdagens. I tida framover må det jobbes målrettet for å kvalifisere folk slik at de kan passe inn i de ledige jobbene. Det innebærer større satsing på lærlinger, bedriftsintern opplæring, tilrettelegging for nyskaping og nyetableringer. De siste dagenes lønnsoppgjør viser også hvor viktig lønns- og arbeidsforhold er for å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft. Arbeid vil garantert bli ett av de viktige temaene politikerne vil legge fram sine løsninger på i årets valgkamp.