Frykter Robek i 2023:

Politikerne i Gjemnes krever budsjettkontroll

Prognoser viser at Gjemnes kommune kan bli nødt til å bruke over 18 millioner kroner av disposisjonsfondet for å få økonomien i balanse i år.

KONTROLL: Kommunestyret forventer at enhetene holder seg til alt vedtatte budsjettrammer framover.   Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Det er en situasjon politikerne håper å unngå. En så stor belastning på disposisjonsfondet kan resultere i at kommunen blir en del av Robek-registeret allerede i løpet av et par år.