Nyfødte døde i Molde og Kristiansund

NRK: Overvåket hjerterytme for dårlig – familie vurderer søksmål

Hjerterytmen til barnet som ble født på Molde sjukehus, ble ikke godt nok overvåket under fødsel. Det førte til alvorlig hjerneskade, og den nyfødte døde etter noen timer. Familien vurderer søksmål mot Molde sjukehus.

FIKK HJERNESKADE OG DØDE: Helseforetaket får kritikk for at barnets hjerterytme ikke ble godt nok overvåket under fødsel ved Molde sjukehus. Gutten fikk alvorlig hjerneskade og døde etter noen timer.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Det er NRK som skriver dette basert på rapporter de har fått tilgang til.