Nyfødte døde i Molde og Kristiansund

– Tragisk at vi har påført familiene en sånn lidelse

Sjefen for føden i Molde og Kristiansund beklager på det sterkeste at to nyfødte døde etter ikke-forsvarlig helsehjelp i fjor.

HAR TATT FLERE GREP: Øyvind Nytun, fung. avdelingssjef for føden i Molde og Kristiansund, sier at foretaket har tatt flere grep for å unngå gjentakelse av ikke-forsvarlig helsehjelp ved fødsler.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Øyvind Nytun er fungerende avdelingssjef for føden i Molde og Kristiansund, der fødetilbudet for tiden er samlet i Molde.