Om knappe tre uker skal NTP vedtas. Vil det bety at Møreaksen realiseres?

Hvor sikre er prosjektene som ligger i NTP? Og hva vil vedtaket bety for Møre og Romsdal? Vi har spurt saksordføreren.

NY NTP-RULLERING: Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram 19. mars. Mandag 7. juni er det komitébehandling, og ei uke seinere skal den debatteres og vedtas av Stortinget.   Foto: NTB

Nyheter

Nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene skal vedtas mandag 14. juni. Planen presenterer den gjeldende transportpolitikken i landet, og omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.