Mangelfull oppfølging av barn i fosterheim

Rapport avdekker at barnevernet i Molde, Aukra og Vestnes i 2020 ikke fulgte opp mange barn i fosterheim etter loven.

Molde rådhus. Illustrasjonsfoto.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

22 av 48 barn i fosterheimer der kommunen hadde oppfølgings- og kontrollansvar, fikk ikke tilsynsbesøk av barnevernet slik de skulle første halvår 2020.