Har gått med 40 millioner i overskudd så langt i år

Rekken av overskudd i Helse Møre og Romsdal fortsetter. Hittil i år har foretaket gått 40 millioner bedre enn budsjettert.

GOD DRIFT: - Den underliggende drifta i foretaket er god, sa Trine Sperre, økonomidirektør i Helse Møre og Romsdal fra april 2021. Hun var tidligere budsjett- og analysesjef i foretaket.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Trine Sperre, fersk økonomidirektør i helseforetaket, la fram den økonomiske situasjonen for styret på onsdagens møte.