Slik vil posisjonen sikre at det går bra å legge ned innføringsklassene

– Jeg håper at de som er engstelige ser at det kan gjøres på en måte som ivaretar kvalitet samtidig som vi legger til rette for tilhørighet i lokalsamfunnet, sier Randi Gunnerød i Senterpartiet.

Forstår skepsis: – Det er en frykt, kanskje begrunnet, for at tilbudet pulveriseres og at elevene blir sittende med et kvalitativt dårligere tilbud. Det utrykkes frykt for økonomien, og skolelederne peker på behovet for et faglig nettverk. Det må vi klare å få til, sier Randi Gunnerød (Sp).  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Torsdag skal framtidig opplæring i grunnleggende norsk opp til endelig politisk behandling i kommunestyret i Molde.