Derfor er de så sikre på at det ikke blir kostnadssprekk på tunnelen under Tautra

Romsdalsfjordtunnelen – eller Tautratunnelen som mange kaller den – vil koste 5,4 milliarder kroner å bygge. Det viser de siste beregningene til Vegvesenet.

DOBLE LØP: Tunnelen som er planlagt å gå mellom Vestnes og Otrøya, skal ha to løp som hver vil ha 10,5 meters vegbredde (motorvegstandard i Norge). Hvert tunnelløp blir altså bredere enn det tunneler her i fylket med møtende trafikk har i dag (8,5 meter). ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN 

Nyheter

God bergkvalitet og kortere tunnel gir milliardinnsparinger for Romsdalsfjordtunnelen, sier Statens vegvesen. De siste beregningene deres, viser at den endelige prislappen trolig vil havne på 5,4 milliarder kroner. Da er tunnelen nedkortet fra 16 til 14,5 kilometer, blant annet fordi de nå ikke beregner å gå like dypt som tidligere. Årsaken er god bergkvalitet på lange deler av strekningen.