Høyre vil prioritere kvinnesykdommer

Høyre har vedtatt å utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet.
Nyheter

Forslaget fra Høyres kvinneforum falt først med knappest mulig margin. Én stemme skilte de som var for og mot. Men som følge av stemmekluss, ble punktet tatt opp til ny avstemming på Høyres digitale landsmøte lørdag.

Da ble forslaget vedtatt med solid flertall, 205 mot 124 stemmer.


Diagnosen har ført til sju operasjoner – nå forteller hun sin historie på Høyres landsstyremøte: – Vi kan ikke ha det sånn at kvinnehelse er nedprioritert og tabubelagt

Det forteller Renate Soleim til Høyres landsmøte i helgen. Hun, som selv lever med sykdommen endometriose, mener det må forskes mye mer på kvinners helse.


Redaksjonskomiteen hadde gått inn for å avvise punktet, men flertallet vedtok altså punktet til partiprogrammet likevel.

Endometriose og andre sykdommer som rammer kvinner, har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Det forskes fortsatt mindre på kvinnehelse og kvinnesykdommer enn på menns helseproblemer.