Derfor får helseforetaket flere hundre færre millioner enn vedtatt

Helse Midt vedtok i februar å omfordele pengene i regionen slik at Helse Møre og Romsdal skulle få 177 millioner kroner mer i året enn i dag. Men på grunn av en regnefeil får foretaket bare 141 millioner ekstra – som blir 324 millioner mindre på ti år.

FÅR IKKE 177 MILLIONER LIKEVEL: På dette styremøtet i Helse Midt-Norge 4. februar vedtok styret ny inntektsmodell for helseforetaka i regionen. Den skulle gi Helse Møre og Romsdal 177 millioner mer i året. Slik blir det ikke. F.v.: adm. dir. Stig Slørdahl, økonomidirektør Anne-Marie Barane, styresekretær Rita Bjørgan Holand, direktør eierstyring Nils Kvernmo, styreleder Tina Steinsvik Sund.   Foto: Helse Midt-Norge

Nyheter

Helse Møre og Romsdal har styremøte onsdag 19. mai der de blant annet skal behandle «Prinsipp for langtidsbudsjett 2022-2032».