– Veldig rart at kyr har bedre sømløse data enn pasienter

En parallell til landbruket snek seg inn i helsedebatten på Plassen da SVs Birgit Oline Kjerstad forundret seg over mer sømløse dataoverføringer for kyr enn journaler for pasienter. MDG og Høyre hadde hver sine mulige forklaringer.

FIKK KRED: Fv. debattleder Jan Erik Larsen, Silje Naustvik fra NSF, og politikerne (i parentes deres plass på stortingslista): Gunnhild Meringdal (7.), Frp; Ragnhild Helseth (2.), Venstre, Geir Inge Lien (2.), SP; Åse Kristin Ask Bakke (2.), Ap; Helge Orten (1.), Høyre; Birgit Oline Kjerstad (1.), SV; Harry Valderhaug (1.), KrF; Carl Johansen (1.), MDG; Stein Kristiansen (1.); Rødt. Naustvik ga politikerne kred for god innsikt i helsevesenets utfordringer.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Det var en saklig og god helsedebatt blant de ni politikerne i Storyvilles lokaler onsdag, på Den internasjonale sykepleierdagen. De var invitert av Norsk Sykepleierforbund i fylket, og ble utspurt av Jan Erik Larsen. Hovedtemaer var mangelen på sjukepleiere og for få heltidsstillinger, samt organiseringa av helsevesenet.